کلید حرارتی

کلید حرارتی

چهارشنبه 10 شهریور 1400
0
482

کلیدهای حرارتی تجهیزات حفاظتی هستند که از فیوز مینیاتوری و بیمتال تشکیل شده
اندکه با این قطعه میتوانیم موتور را هم در برابر اتصال کوتاه و هم اضافه بار الکتروموتور
را از منبع ورودی جدا میکنند.
ساختمان کلید حرارتی:
کلیدهای حرارتی از دو فلز ناهمجنس(به ویژه فلزهایی که دارای ضریب انبساط
متفاوت هستند) که از یک سطح کاملا به هم جوش خورده تشکیل شده اند
عنصر بی متال یک نوار یا دیسک دو فلزه است که بر اثر گرما در جهت فلزی که ضریب
انبساط پایین تری دارد خم میشود و پس از سرد شدن به حالت اول باز می گردد.معمولا
یک تماس الکتریکی در یک سو یا سوی دیگر این عنصر برقرار می شودو چنانچه جریان
عبوری از تیغه ها از حد مجاز بیشتر شود باعث گرم شدن و انبساط تیغه ها میشود.کلید
حرارتی یک کلید حساس به دما است که بر پایه عنصر بی متال ساخته شده
در صنعت برق کلید حرارتی یکی از رایج ترین انواعرله های اضافه بار حرارتی است که به صورتسری در مدار موتور قرار می گیرد و برای حفاظت
دستگاههای الکتریکی در مقابل اضافه بار استفاده می شود
طرز عملکرد کلید حرارتی:
در اثر عبور جریان الکتریکی از تیغه های کلید حرارتی هر دو فلز گرم شده و طول
انها زیاد میشود اما از انجایی که ضریب انبساط دو فلز متفاوت است بی متال به سمت
فلزی که ضریب انبساط پایین تری خم می شود این جابه جایی به وسیله اهرم یا به صورت
مستقیمکنتاکت ها را قطع یا وصل می کند.از
این ویژگی در فیوز ها و کلید های حرارتی استفاده می شود
برای افزایش سرعت عملکرد کلید حرارتی و جلوگیری از جرقه و سوختگی محل اتصال از
اهن ربا در بالا و پایین تیغه ی دو فلزیاستفاده می شود که نیروی مغناطیسی ان به بسته شدن سریع اتصال کمک می کند
رله های اضافه بار تنظیم پذیر هستند و می توانانها را به گونه ای تنظیم کرد که جریان هایی
بین 05/1 تا 10برابر جریان نامی موتورها را قطع کند .کلیدهای حرارتی سه فاز دارای
سه پل قدرتورودی هستند
قسمتهای مختلف کلید حرارتی:
شاستی قطع و وصل کلید حرارتی
کلید تست، برای تست سالم بودن
ترمینال های اتصال به کابل موتور
ترمینالهای اتصال برق ورودی
پیچ تنطیم جریان
قابلیتهای کلید حرارتی:
قابل قطع و وصل زیر بار
قابلیت تنطیم دقیق آمپر در یک بازه
در صورت ایجاد اضافه بار ،موتور را مستقیم قطع می کند و نیاز به کنتاکتور جهت
فرمان دادن ندارد
نکته مهم:هنگام استفاده از یک کلید حرارتی سه فاز در مدار تک فاز ،دو تیغه
کلید حرارتی را با هم سری میکنیم و سیمفاز را از ان عبور می دهیم و تیغه سوم برای سیم نول استفاده می شود

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر