فیوز مینیاتوری

فیوز مینیاتوری

یک شنبه 21 شهریور 1400
0
569

فیوزمینیاتوری چیست؟
فیوز
مینیاتوری یا کلید مینیاتوریMiniature Circuit Breaker که اختصارا MCB نامگذاری شده
است
تجهیزات
الکتریکی خانگی و صنعتی را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار (عبور جریان غیر
مجاز) محافظت میکند
به
عبارت ساده می توان گفت فیوز یک وسیله حفاظتی است که در تجهیزات و مدارات الکتریکی
به کار برده میشود تا در مواقعی که جریانی بیشتر از حد انتظار از وسیله عبور می
کند مدار قطع شود تا سایر تجهیزات آسیبی نبینند.
فیوز
مینیاتوری از دو مکانیزم برای عملکرد خود استفاده میکند : عملکرد بی متالی برای
حفاظت اضافه بار و عملکرد مغناطیسی جهت حفاظت از اتصال کوتاه
بعبارت
دیگر تشخیص جریان اضافه به عهده یک فلز (بی متال ) میباشدکه بوسیله عبور جریان مدت دار بیش از جریان نامی
گرم شده و بر اثر خم شدن باعث عمل کنتاکت فیوز مینیاتوری شده و مدار را قطع میکند
همچنین
جریان اتصال کوتاه بوسیله سیم پیچ که دارای تعداد دور کم و قطر زیاد می باشد بصورت
مغناطیسی تشخیص داده شده و فیوز مینیاتوری عمل میکند

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر